Home | Contact

Circle of Energy

ReikiWat is Reiki?
Reiki is een Japans woord. De lettergreep rei betekent universele, grenzeloze en onuitputtelijke energie, ki betekent een deel van deze energie, onze persoonlijke levenskracht. Reiki betekent dus het samenvloeien van de universele levensenergie met onze persoonlijke levenskracht. Ook in andere culturen en religies is deze energie bekend. In India noemt men haar prana, de Chinezen gebruiken de term Chi, Ling Chi of Ki, wat letterlijk vertaald ‘ziele-energie' betekent. Maar de essentie is in alle culturen en religies dezelfde: onvoorwaardelijke liefde. Reiki is de absolute, onuitputtelijke, allesomvattende en allesdoordringende grenzeloze energie, die de ruimte om ons heen vult. Zij is de kracht die in alle levende wezens circuleert, in mensen, dieren, planten, die alles laat groeien en in leven houdt en door ons de scheppingskracht wordt. Reiki is de energie die alles in beweging zet en alles met elkaar verbindt. Het woord Reiki verwijst ook naar de methode met behulp waarvan energie doorgegeven wordt. Het is een simpel te leren, natuurlijke geneeswijze. Door het zachtjes opleggen van de handen op onszelf, een ander, een dier of plant geleiden we de universele levensenergie verder. Wij zijn het kanaal voor deze energie, die krachtig en verwarmend door onze handen stroomt. Als we een kanaal zijn voor de Reiki-energie, wordt er tijdens de toepassing van Reiki geen persoonlijke energie uit ons weggezogen. Integendeel, door het behandelen van een ander geven we tegelijkertijd onszelf extra energie, aangezien de Reikikracht ongehinderd door ons heen stroomt. Regelmatige Reikibehandelingen intensiveren de energiestroom en activeren onze zelfgenezende krachten. Onze afweerkrachten nemen toe en ons psychisch en geestelijk evenwicht wint aan stabiliteit.