Home | Contact

Circle of Energy

Reiki de eerste graadAfstemmingen en inwijdingen tijdens de eerste graad.
De eerste graad inwijding wordt in een weekeinde gegeven of op afspraak. Een cursus bestaat uit vier initiaties die door de Reiki meester worden verricht, om op die manier bij de leerling het innerlijke helingskanaal weer te openen en hen daarop af te stemmen. Er vindt een reiniging plaats op alle fronten, lichaam, geest en ziel worden aangesproken en de vibratie wordt verhoogd, blokkades worden opgeheven, gifstoffen uitgescheiden en de genezing bevorderd. Al direct na de eerste inwijding voel je de Reiki stromen en leer je om jezelf samen met de eventuele andere deelnemers de universele levensenergie door te geven. Je leert er de basis principes en de handposities om jezelf en anderen, dieren en planten Reiki te geven. Je leven zal door Reiki veranderen, je lichamelijke en geestelijke heling zullen erdoor bevorderd worden eveneens als je spirituele groei. Je hart gaat open en je zult gemakkelijker met mensen omgaan.

Welke krachten worden door de inwijding en de eerste graad doorgegeven?
• De ingewijde wordt een kanaal voor Reiki. Hij/zij kan deze kracht op elk gewenst moment naar de aarde trekken en via zijn/haar handen dirigeren naar de plaats waar het nodig is.
• Er wordt een soort beschermingsmechanisme in werking gesteld, dat verhinderd dat de persoonlijke energie van het Reiki-kanaal onbewust aan de ontvanger van de Reikikracht wordt doorgegeven.
Dit voorkomt dat de krachten van de genezer afneemt.
• Het Reiki-kanaal bouwt een bescherming op, die voorkomt dat de disharmonische krachten van de behandelde persoon op hem worden overgedragen. Op die manier blijft de genezer vrij van eventuele ziekten van degene die wordt behandeld.
• De gevoeligheid voor de fijnstoffelijke energieën neemt toe. Veel mensen ontdekken na de cursus voor de eerste graad dat hun handen geheel nieuwe waarnemingen doorgeven wanneer zij ze langere tijd ergens opleggen.
• Al deze vermogens worden voor altijd diep in de persoonlijkheid van de ingewijde verankerd. Niets kan ze daar nog uit weg halen. Ieder mens hoeft maar eenmaal ingewijd te worden. Het blijft je leven lang werken.

De Reiki-kracht sorteert in principe de volgende effecten:
Ze leidt tot diepe ontspanning. Ze heft energieblokkades op, ze ontgift. Ze voert genezende levensenergie(vitaliteit) aan en ze verhoogt de vibratiefrequentie van het lichaam, doordat ze er extra levensenergie aan verstrekt.