Home | Contact

Circle of Energy

Reiki de tweede graadDe Reiki II bestaat uit een inwijding, die op zich hetzelfde is als de inwijdingen bij Reiki I. Verder krijg je bij Reiki II de beschikking over drie van de vijf Reiki-symbolen. (De twee laatste symbolen worden ook wel de Master-symbolen genoemd. Deze horen bij de derde graad.) Deze drie symbolen kunnen gebruikt worden tijdens het geven van Reiki en zijn noodzakelijk voor het geven van Reiki op afstand. Dit laatste is een duidelijk verschil tussen de twee graden. Bovendien stroomt de energie na de Reiki II inwijding krachtiger dan daarvoor. (De kracht van de Reiki is overigens ook afhankelijk van de manier waarop iemand ermee bezig is. Hoe vaker de Reiki wordt gegeven, hoe krachtiger het stroomt).

Het geven van Reiki op afstand:
Dit geven van Reiki op afstand mag alleen met toestemming van de ontvanger. Dit kan een probleem zijn, omdat je iemand niet kunt bereiken of omdat iemand bijvoorbeeld in coma ligt. In zo'n geval vraag je het in gedachten, en kun je de Reiki sturen met de gedachte: ‘Als de ntvanger de Reiki niet accepteert, laat het dan doorstromen naar de aarde'. Op deze manier kun je in principe iedereen Reiki toe sturen, met een uitzondering: Nooit iemand behandelen die wordt geopereerd, want iemand zou te snel uit de narcose kunnen komen.

Om Reiki op afstand te kunnen geven, is het aan te raden om dat – zeker in het begin – op een van de volgende manieren te doen:
Neem een foto van diegene die je Reiki wilt geven tussen je handen en geef daar Reiki op.
Stel je de persoon voor als een bepaald voorwerp (een knuffeltje bijvoorbeeld, liefst van die persoon zelf), neem dit in je handen en geef zo Reiki.
Doe net alsof je eigen knie het lichaam van de ontvanger is, en geef daar Reiki op.

Als je het wat vaker hebt gedaan, en gemakkelijk(er) kunt visualiseren, dan heb je misschien geen voorwerp meer nodig. Je kunt je dan alleen voorstellen dat de persoon(of het dier) zo klein is geworden dat het in je handen kan worden behandeld. Ook kun je volstaan met de persoon alleen te visualiseren en zo de Reiki en de symbolen naar hem of haar toe te sturen. Eindig de visualisatie altijd positief!